فردا ازش می پرسم...می پرسم که نه...تو واااقعن چطور داری میگی که یارو دروغ گفته؟؟ رو چه حسابی؟

مول بودن...مول کوته بودن...
میدونی برخیا خیلی حال بهم زنن...
باید زرنگ نه...فوق زرنگ باشی تا وارد بازیشون بشی و وارد که شدی دور نخوری
البته همین فوق زرنگاشم یه جاهایی همچین مخشون میگوزه که بیا و ببین
میشن حکایت دست بالا دست بسیاره
و میشن حکایت همه چیز را همگان دانند..
گاهی هم توهم برشون میداره که فوق زرنگن..میدونی؟ یه تیری تو تاریکی میندازن که شاید گرف شایدم نگرف!
منو تو رو پپه فرض میکنن اماخودشون سوتیای وحشتناکی میدن که اگه تو صورتشون رو کنیا...بگا میرن اساسی
من اینجور آدمارو خوب میشناسم باهاشون خیلی فرخوردم و کنارشون بودم..کمن اما خیلی از این کم آ رو دیدممنبع: http://kuzeh.blogfa.com/
کدبازان>